Медична карта амбулаторного хворого

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, у кожному амбулаторному закладі охорони здоров’я на пацієнта заводиться медична карта амбулаторного хворого за формою № 025/о.

Медична карта амбулаторного хворого, є основним первинним медичним документом хворого, який лікується амбулаторно або вдома.

Медична карта амбулаторного хворого заповнюється в усіх поліклініках, які ведуть амбулаторний прийом.

На кожного хворого в поліклініці ведеться одна карта незалежно від того, лікується він в одного чи декількох лікарів.

У спеціалізованих закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, заповнюються інші форми:

  • медична карта хворого на туберкульоз
  • медична карта хворого венеричним захворюванням
  • індивідуальна карта вагітної і породіллі

Внесені дані засвідчуються підписом лікаря і печаткою.

Відомості про щеплення заповнюється лікарем у випадку проведення хворому профілактичних щеплень.

У випадку смерті хворого, лікар здійснює запис: дата видачі, номер лікарського свідоцтва про смерть, вказує причину смерті.

Форми № 025/о на померлих із картотеки передаються в архів закладу охорони здоров’я.

Медична карта амбулаторного хворого, повинна зберігатися в реєстратурі амбулаторно-поліклінічного закладу.

Термін зберігання форми № 025/о – 5 років.

У подальшому медична галузь буде переходити на електронні медичні документи у тому числі і електронну медичну карту амбулаторного хворого.